NORDENSKIÖLD (A). GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR... - Lot 274 - De Baecque et Associés

Lot 274
Go to lot
Estimation :
80 - 100 EUR
Result without fees
Result : 100EUR
NORDENSKIÖLD (A). GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR... - Lot 274 - De Baecque et Associés
NORDENSKIÖLD (A). GEOGRAFISKA ORTSBESTÄMNINGAR PÅ SPETSBERGEN, beräknade och sammanställda af D. G. Lindhagen . Stockholm, Norstedt , 1863. In-4°, demi basane brune (reliure de l'époque). Recueil de pièces sur le Spitzberg comprenant à la suite: BLOMSTRAND. Geognostiska Iakttagelser under en resa till Spetsbergen. Stock. 1864. 2 planches couleurs - NORDENSKIÖLD. Beskrifning afver Nordostra delarne af Spetsbergen... Stock. 1863. Carte dépliante - DUNER et NORDENSKIÖLD. Anteckningar till Spetsbergens geografi. Stock. 1865. Carte dépliante - LINDSTROM. Om Trias-och Juraforsteningar fran Spetsbergen. 1865. 3 planches - NORDENSKIÖLD. Utkast till Spetsbergens geologi. 1866. 2 cartes - DUNER et NORDENSKIÖLD. Forberedande undersokningar..af en gradmatning pa Spetsbergen. 1866 - 1 carte - FRIES. Lichenes Spitsbergenses. 1867. 2 planches - AGARDH. Spetsbergens alger. 1 planche - HOLMGREN. Insekt-Fauna. 1869. HEER. Die miocene flora und fauna Spitzbergens. 16 planches - LEMSTROM. Magnetika observationer under Svenska polar expeditionem ar 1868. Stock. 1870.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue